Clever Club в г. Бургас (Болгария)

“Мамма Мия!” – ще възкликните вие, узнавайки темата на нашата вечер!

“Си!” – ще отговорим ние, защото ще сте прави! Това е

ВЕЧЕР В ИТАЛИАНСКИ СТИЛ

Сеньори и сеньорини!

Чакаме ви на 13 януари в 19:00 часа в ресторанта на Гранд хотел “Приморец”, Бургас.

Дрескодът, разбира се, предполага италиански стил или костюм в националните стилове на различни страни.

Поканите са в ограничени количества.

Цените на поканите са следните:

55 лв. за възрастни,

35 лв.- за деца от 10 до 14 години,

20 лв.- за деца до 10 години,

за децата до 5 години входът е безплатен.

Чао за сега!

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC